||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DOT. ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH " Remont zabytkowego kościoła w Dąbrowie"

Świerczów, dnia 2016.03.21

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

1Zamawiający  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Opolska 14 46-112 Świerczów

2. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia:  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych        
„ Remont zabytkowego kościoła  w Dąbrowie”.

Remont zabytkowego kościoła w Dąbrowie dz. nr 803, w tym:  Renowacja przyziemia i odwodnienie skarpy: 
- odwilgocenie ścian kościoła,                                                         
- drenaż terenu przy kościele - ok. 100m2,                                                                               
- wzmocnienie skarpy kościoła,    
- odprowadzenie wody - ok. 50 mb,                                            
- ułożenie krawężników - ok. 200 mb,                                                  
- ułożenie kostki granitowej na podsypce - teren  wokół kościoła i dojazd dla wózków i osób niepełnosprawnych – ok. 400m2,                            

 Remont wieży kościoła:

- konserwacja konstrukcji drewnianej wieży,                             
- wymiana poszycia dachowego - ok. 80m2,                                                 
- konserwacja/wymiana okien - 16 szt.,                                         
- konserwacja drzwi - 2 szt.,                                                                               
- odnowienie elewacji - ok. 230m2

Działka nr 803 w Dąbrowie  jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul.Opolska 14 46-112 Świerczów  . Kościół filialny jest wpisany do rejestru zabytków  Nr  1103/66 z 04.02.1966r.

3. Data udzielenia zamówienia: 21.03.2016.

4. Liczba otrzymanych ofert: Ponowny wybór oferty dot. zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej  " Remont zabytkowego kościoła w Dąbrowie"

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

Pracownia Projektowa „Archi- S” Stefan Zdzuj 46-020 Czarnowąsy ul. Wolności 22

6. Informacja o cenie wybranej oferty:

 Cena brutto 14 600,00 zł ( słownie złotych: czternaście tysięcy sześćset)

ks. Krzysztof Szczeciński
proboszcz parafii
p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa