||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Sołectwo Biestrzykowice

Małgorzata Baj Biestrzykowice.jpeg

Sołtys wsi Małgorzata Baj 
Obręb wsi Biestrzykowice według Miejscoweg Planu Zagospodarowania Przestrzennego

BIESTRZYKOWICE.jpeg

 

Legenda

Legenda.jpeg