||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2016 R