||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Sołectwo Bąkowice

Ryszard Karmelita Bąkowice.jpeg
Sołtys wsi  Karmelita Ryszard


 

Obręb wsi Bąkowice według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

BĄKOWICE.jpeg

 Legenda

Legenda.jpeg