||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

INFORMCJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

INFORMCJA O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W SFERZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

W dniu 24 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Świerczowie rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze:

„Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej” Powołana przeze mnie Komisja do wyboru ofert, wybrała ofertę Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie.

Wójt Gminy     
Andrzej Gosławski