||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Sołectwo Miejsce

Tomasz Piechura Miejsce.jpeg

Sołtys wsi Piechura Tomasz

 


 

 

 Obręb wsi według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

MIEJSCE.jpeg

JPEGMIEJSCE.jpeg

Legenda

Legenda.jpeg

JPEGLegenda.jpeg