||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Postanowienia 2016 r

PDFPostanowienie.pdf w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu „Pieczyska II” w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O  Starościn - Domaradz - Jagienna w km 3+953,70”
PDFPostanowienie.pdf w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr DP 1129 O o przebiegu Mikowice-Biestrzykowice na odcinku DK 39 Żaba – DW 454 Biestrzykowice
PDFPostanowienie.pdf w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 186,48 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego na dz. nr 412/2, obręb Bąkowice, gmina Świerczów
PDFPostanowienie.pdf w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 174 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego na działce nr 86/2, obręb Dąbrowa, gmina Świerczów,