||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Postanowienia 2015 r

PDFPostanowienie.pdf w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 186,48 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego na dz. nr 412/2, obręb Bąkowice, gmina Świerczów
PDFPostanowienie.pdf w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej o obsadzie 174 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego na działce nr 86/2, obręb Dąbrowa, gmina Świerczów,
PDFPostanowienie.pdf w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. " Przebudowa drogi gminnej nr 101 713 O - ul. Ludowa na długości 325 m oraz drogi gminnej nr 101 710 O - ul. Lipowa  na długości 942,5 m
PDFPostanowienie w sprawie przebudowy mostu „Pieczyska II” w ciągu drogi powiatowej nr DP 1132 O Starościn - Domaradz - Jagienna w km 3+953.pdf
PDFPostanowienie o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych na obiekty magazynowe i składowe – punkt zbierania odpadów.pdf