||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Lokalna Strategia Rozwoju LGD Stobrawski Zielony Szlak

Stowarzyszenie Stobrawski Zielony Szlak zaprasza wszystkich mieszkańców gmin: Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów do udziału w tworzeniu partnerstwa publiczno-prywatnego jakim jest Lokalna Grupa Działania w ramach działania LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Cel i zadania Lokalnej Grupy Działania:

1.    Celem Lokalnej Grupy Działania jest poprawa jakości życia i różnicowanie gospodarki wiejskiej na obszarze gmin: Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów, Świerczów, w tym:
-    różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników działalności nierolniczej,
-    tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
-    odnowa i rozwój wsi,
-    zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi,
-    zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką,
-    działania na rzecz szkolenia i informowania dla podmiotów gospodarczych,
-    działania na rzecz nabywania umiejętności i aktywizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania Leader.

2.    Zadaniem Lokalnej Grupy Działania będzie :
-    opracowanie planu działania z wykazem projektów inwestycyjnych i tzw. miękkich  do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania Leader, w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju,
-    przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów realizujących powyższe cele ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach działania Leader.

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak realizując projekt "pn. „Nowa strategia LGD Stobrawski Zielony Szlak drogowskazem na dalsze lata działań” przedkłada  informację nt. Startegii Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak

DOCZal Deklaracja bezstronnosci.doc
DOCZal 4. Opis stanowisk.doc
DOCZal 2. Regulamin Rady Stowarzyszenia.doc
DOCSchemat oceny projektow.doc
DOCLSR_Stobrawski_III, IV.doc 
DOCLokalne kryteria wyboru SZS.doc
DOCBudżet LGD SZS.doc