||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Z a r z ą d z e n i e Nr 104 / 2015Wójta Gminy Świerczów z dnia 17 listopada 2015 r. sprawie: ogłoszenia III (trzeciego) ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiących własność Gminy Świerczów.