||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja o dofinansowaniu

 

Wójt Gminy Świerczów informuje, że gmina w roku 2015 otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w formie dotacji na ww. zadanie w kwotach:

- 10.212,63 zł - są to środki udostępnione przez NFOŚiGW w Warszawie, stanowiące do 50% kosztów kwalifikowalnych,

- 7.148,84 zł - są to środki udostępnione przez WFOŚiGW w Opolu stanowiące do 35% kosztów kwalifikowalnych,

- 3.063,79 zł - jest to udział środków własnych Gminy Świerczów, stanowiący nie mniej niż 15% kosztów.

Wartość ogólna zadania: 20.425,26 zł brutto.

Zadanie zakończono 05.09.2015r.

 

Wójt Gminy
Andrzej Gosławswki