||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro dot. „Dowoz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie...

 

Załącznik Nr 4
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na:   „Dowóz uczniów wraz z opiekunem z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, Publicznego Gimnazjum w Świerczowie oraz Przedszkola w Świerczowie w formie zakupu biletów miesięcznych, w ramach przewozów regularnych  w roku szkolnym 2015/2016,”  przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

 

2. W dniu 07.07.2015r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o, ul. Bohaterów Warszawy 29, 46-100  Namysłów;

- Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg;

- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole;

- Biuro Podróży Nalepa Travel - Mariusz Nalepa,  ul. Brzeska 2B,  46-112 Świerczów;

- GM COLSULTING Marcin Groszek, ul. Małgorzaty 9, 45-680 Opole;

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków.

3. W terminie do dnia 04.05.2015.r do godziny 10oo  przedstawiono poniższe oferty:

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto   [za 1 bilet]

Cena brutto
[za 1 bilet]

Uwagi

1.

Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. zo.o.

ul. Krakowska 51/15
45-018 Opole

63,75zł

68,85zł

 

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 1
49-302 Brzeg

71,28zł

76,98zł

 

3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o

ul. Bohaterów Warszawy 29
46-100 Namysłów

51,22zł

55,31zł

 

4.

Biuro Podróży
NALEPA TRAVEL
Mariusz Nalepa

ul.Brzeska 2B
46-112 Świerczów

38,98zł

42,10zł

 

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:       

Wybrano ofertę nr4 -     Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Mariusz Nalepa, ul. Brzeska 2B,  46-112 Świerczów  -  jako najkorzystniejszą  spośród złożonych  ofert.

Świerczów, 04.08.2015r.

            Sporządził/a: Magdalena Wyrwa,Michał Hnat                                                                                         

   04.08.2015
   Zatwierdzam

Wójt Gminy 
Andrzej Gosławski