||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOT. ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA :„Przewozie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie....

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na:    Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego w Namysłowie, Szkoły Podstawowej Nr 4 w Namysłowie, Środowiskowego Domu Samopomocy  i  Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie,”  przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

2. W dniu 07.07.2015r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Komunikacji  Samochodowej Sp. z o. o., ul. 1 Maja 1, 49-302 Brzeg;

- Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole;

- Biuro Podróży Nalepa Travel - Mariusz Nalepa,  ul. Brzeska 2B,  46-112 Świerczów;

- Firma Wielobranżowa - Bartosz Dorociak, ul. Kolejowa 34, 46-113 Wilków.

3. W terminie do dnia 04.05.2015.r do godziny 1015  przedstawiono poniższe oferty:

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto    
[za 1 km]

Cena brutto
[za 1 km]

Uwagi

1.

GM COLSULTING Marcin Groszek, ul. Małgorzaty 9
45-680 Opole

ul. Krakowska 51/15
45-018 Opole

2,31zł

2,50zł

 

2.

Biuro Podróży
NALEPA TRAVEL
Mariusz Nalepa

ul. Brzeska 2B
46-112 Świerczów

2,22zł

2,40zł

 

3.

Firma Wielobranżowa Bartosz
Dorociak

ul. Kolejowa 34
46-113 Wilków

2,55zł

2,75zł

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:       

Wybrano ofertę nr 2 -     Biuro Podróży NALEPA TRAVEL Mariusz Nalepa, ul. Brzeska 2B,  46-112 Świerczów  -  jako najkorzystniejszą  spośród złożonych  ofert.

Świerczów, 04.08.2015r.

Magdalena Wyrwa,                                                                           

Michał Hnat                                                                              

                                 Zatwierdzam

                                 Wójt Gminy

                            Andrzej Gosławski