||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Parlament 2015

PDFZarządzenie nr 93 - 2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 14października 2015 rw sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf
PDFInformacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
PDFINFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW O UPRAWNIENIACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WYBORACH DO SEJMU RP I SENATU RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.pdf
PDFZarządzenie nr 92 - 2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 2 października 2015 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFLinki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.pdf
PDFInformacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych i Osób Uprawnionych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych.pdf
PDFZarządzenie Nr 87-2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 września 2015 r.pdf  w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.PDFZARZĄDZENIE NR 74-2015 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 11 SIERPNIA 2015 R. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwiesz.pdf
PDFPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.pdf