||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zadania polegającego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych „Renowacji elewacji przyziemia kościoła wraz z robotami dekarskimi ,renowacji: stolarki okiennej , drzwiowej ,schodów zewnętrznych ....

Świerczów, dnia 2015.07.09

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1. Zamawiający Rzymskokatolicka Parafia P.W. Wniebowzięcia Nmp Biestrzykowice, Ul. Główna 2 46-112 Świerczów

2. Przedmiot zamówienia:  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych „Renowacji elewacji przyziemia kościoła wraz z robotami dekarskimi ,renowacji: stolarki okiennej , drzwiowej ,schodów zewnętrznych, kamiennej płyty nagrobnej z płaskorzeźbą Ewy Poster z 1612r.   oraz iniekcji ciśnieniowej ścian zewnętrznych i wymiany nawierzchni przed kościołem w Biestrzykowicach dz. nr 98”.

3. Data udzielenia zamówienia: 09.07.2014.

4. Liczba otrzymanych ofert: 7

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Pracownia Projektowa„ Archi – S” Stefan Zdzuj ul. Wolności 22,46 – 022  Czarnowąsy

6. Informacja o cenie wybranej oferty:

Cena brutto:11 800,00  (słownie złotych: jedenaści tysięcy osiemset 00/100)

 

P.W. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach
Ks. mgr Wojciech Łata