||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zadania polegającego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych „Renowacji dwóch kapliczek położonych na działce nr 404 oraz figury św. J. Nepomucena na postumencie na działce nr 383/2 we wsi Starościn ...

Świerczów, dnia 2015.07.13

RIM.4125.1.2015.MH

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1. Zamawiający Gmina Świerczów  ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

2. Przedmiot zamówienia:  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych „Renowacji dwóch kapliczek położonych na działce nr 404 oraz figury św. J. Nepomucena na postumencie na działce nr 383/2 we wsi Starościn oraz dwóch krzyży przydrożnych: we wsi Dąbrowa na działce nr 83 i we wsi Bąkowice na działce nr 28”

3. Data udzielenia zamówienia: 13.07.2014.

4. Liczba otrzymanych ofert: 1

5.  Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Budownictwo Przemysław Zawadzki ., Ul. Moniuszki 4 C, 46- 220 Byczyna

6. Informacja o cenie wybranej oferty:

Cena brutto 8 441,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy czterysta czterdzieści jeden 00/100),

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski