||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

ZAPYTANIE CENOWE DOT. ZADANIA POLEGAJĄCĄ NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH " REMONTY ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW W ŚWIERCZOWIE, DĄBROWIE, MIEJSCU"

Świerczów, dnia 2015.07.06

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego

 

1. Zamawiający Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ul. Opolska 14 46-112 Świerczów

Przedmiot zamówienia:  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych        
„ Remont zabytkowych kościołów w Świerczowie, Dąbrowie, Miejscu”.

Część 1 –  Remont zabytkowego kościoła w Świerczowie, dz. nr 505, w tym:   
konserwacja więźby dachowej,                                                                                     
- wymiana pokrycia dachowego oraz instalacji odgromowej, wymiana  orynnowania  i rur  spustowych , płotki przeciwśnieżne      
- usunięcie starej wylewki betonowej na dojściu do kościoła - ok. 200 m2,    
- ułożenie kostki granitowej - dojście do kościoła - ok. 200 m2,
- uzupełnienie tynku i malowanie elewacji.     

Działka nr 505 w Świerczowie jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul.Opolska 14 46-112 Świerczów  . Kościół parafialny jest wpisany do rejestru zabytków  Nr 44/2006 z 16.03.2006r.

 Część 2 – Remont dachu zabytkowego kościoła w Miejscu, dz. nr 419, w tym:
-  wymiana pokrycia dachu,    
- montaż płotków śniegowych,                                      
- montaż instalacji odgromowej

Działka nr 419 w Miejscu jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Opolska 14 46-112 Świerczów
Kościół filialny jest wpisany do ewidencji zabytków Gminy Świerczów.

 Część 3 Remont zabytkowego kościoła w Dąbrowie dz. nr 803, w tym:  Renowacja przyziemia i odwodnienie skarpy: 
- odwilgocenie ścian kościoła,                                                         
- drenaż terenu przy kościele - ok. 100m2,                                                                               
- wzmocnienie skarpy kościoła,    
- odprowadzenie wody - ok. 50 mb,                                            
- ułożenie krawężników - ok. 200 mb,                                                  
- ułożenie kostki granitowej na podsypce - teren  wokół kościoła i dojazd dla wózków i osób niepełnosprawnych – ok. 400m2,                            

 Remont wieży kościoła:

- konserwacja konstrukcji drewnianej wieży,                             
- wymiana poszycia dachowego - ok. 80m2,                                                 
- konserwacja/wymiana okien - 16 szt.,                                         
- konserwacja drzwi - 2 szt.,                                                                               
- odnowienie elewacji - ok. 230m2

Działka nr 803 w Dąbrowie  jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul.Opolska 14 46-112 Świerczów  . Kościół filialny jest wpisany do rejestru zabytków  Nr  1103/66 z 04.02.1966r.

2. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia została ustalona na kwotę netto

29674,79 zł, daje to równowartość 7023,78 EURO. Kwota 23 % podatku VAT – 5325,21zł. Kwota brutto –35000,00 zł.

3. Ustalenia wartości zamówienia dokonał(a)/dokonali: Kierownik Referatu Rolnictwa Inwestycji i Mienia Komunalnego P. Michał Hnat  w dniu 16.06.20150 r. podstawie średnich cen rynkowych.

4. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone:

1)na stronie internetowej: od dnia 19.06.2015 r. do dnia
30.06.2015 r.

2)w siedzibie zamawiającego – w miejscu: Tablica ogłoszeń od dnia 19.06.2015 r. do dnia 19.06.2015 r.

5. Termin składania ofert upłynął w dniu 30.06.2015 r.

6. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 12 ofert, z czego:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy

Oferowana cena – koszt  (90%)

Termin realizacji zamówienia (10%)

Termin złożenia oferty

Ilość uzyskanych  pkt.

Uwagi

Część 1 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Remont zabytkowego kościoła w Świerczowie, dz. nr 505

 

1.

Wojciech Błaszak Arcitekt
ul. Zbaszyńska 21/2
60- 359 Poznań

49 350,65 zł

Do

30.10.2015 r.

 

30.06. 2015 r.

11,21

 

2.

yv  design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk
ul. M. Jackowskiego 57 d
51- 665 Wrocław

23 124,00 zł

Do

09.10.2015 r.

30.06. 2015 r.

29,93

 

3.

Project  And Design
Dominika Tarabasz

Ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26

05 – 500 Piaseczno

7 000,00 zł

Do

31.08.2015 r.

30.06. 2015 r.

 

Odrzucona

4.

An Archi Group S. C

T.Kacprowicz K. Kacprowicz
R. Zadrożny , K. Odziomek

Ul. Chorzowska 64
44 – 100 Gliwice

33 210.00 zł

Do

30.10.2015 r.

 

30.06. 2015 r.

16,6

 

5.

Budownictwo
Przemysław Zawadzki

Ul. Moniuszki 4 C

46- 220 Byczyna

14 760,00 zł

Do

30.09.2015 r

30.06. 2015 r.

45,5

 

6.

ArchiTekci

Ul. Włościańska 54

15 – 199 Białystok

36 654,00 zł

Do

28.09.2015

30.06. 2015 r.

23,10

 

7.

Autorska Pracownia

Arch. Macieja Malachowicza

Ul. Borowska 264

50 -558 Wrocław

31 980,00 zł

Do

30.10.2015 r.

 

30.06. 2015 r.

25,30

 

8.

Architektoniczne Biuro Projektowe

Ul. A. Struga 13

49 – 300 Brzeg

13 038,00 zł

Do

30.10.2015 r.

30.06. 2015 r.

42,45

 

9.

Arteneum

Pracownia Achitektoniczna

Ul. Kobierzyńska 101/23

30 – 382 Kraków

6 150,00 zł

Do

25.09.2015 r

30.06. 2015 r.

100

 

10.

Pracownia Projektowa
„ Archi-S”

Stefan Zdzuj

Ul. Wolności 22

46 – 020 Czarnowąsy

8 400,00 zł

Do

30.10.2015 r.

30.06. 2015 r.

 

Oferta wpłynęła po terminie

11.

Architekt Marek Mansfeld

Archiman

Ul. Koraszewskiego 2 – 6/8

45 – 011 Opole

12 000,00zł

Do

30.10.2015 r

30.06. 2015 r.

 

Oferta wpłynęła po terminie

12.

nBud Tomasz Mokwa

Ul. Chmielniki 2B/14

86 – 100 Świecie

36 900,00 zł

Do

30.09.2015 r

30.06. 2015 r.

 

Oferta wpłynęła po terminie

Część 2 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Remont dachu zabytkowego kościoła w Miejscu, dz. nr 419

 

1.

Wojciech Błaszak Arcitekt
ul. Zbaszyńska 21/2
60- 359 Poznań

49 350,65 zł

Do

30.10.2015 r.

 

30.06. 2015 r.

8,97

 

2.

yv  design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk
ul. M. Jackowskiego 57 d
51- 665 Wrocław

14 637,00 zł

Do

09.10.2015 r..

30.06. 2015 r.

36,25

 

3.

Project  And Design
Dominika Tarabasz

Ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26

05 – 500 Piaseczno

7 000,00 zł

Do

31.08.2015 r.

30.06. 2015 r.

 

Odrzucona

4.

An Archi Group S. C

T.Kacprowicz K. Kacprowicz
R. Zadrożny , K. Odziomek

Ul. Chorzowska 64
44 – 100 Gliwice

28 290,00 zł

Do

30.10.2015 r.

 

30.06. 2015 r.

15,65

 

5.

Budownictwo
Przemysław Zawadzki

Ul. Moniuszki 4 C

46- 220 Byczyna

7 995,00 zł

Do

30.09.2015 r.

 

30.06. 2015 r.

63,38

 

6.

ArchiTekci

Ul. Włościańska 54

15 – 199 Białystok

36 654,00 zł

Do

28.09.2015

30.06. 2015 r.

20,08

 

7.

Autorska Pracownia

Arch. Macieja Malachowicza

Ul. Borowska 264

50 -558 Wrocław

14 145,00 zł

Do

30.10.2015 r.

 

30.06. 2015 r.

39,30

 

8.

Architektoniczne Biuro Projektowe

Ul. A. Struga 13

49 – 300 Brzeg

10 578,00 zł

Do

30.10.2015 r.

30.06. 2015 r.

41,86

 

9.

Arteneum

Pracownia Achitektoniczna

Ul. Kobierzyńska 101/23

30 – 382 Kraków

4 920,00 zł

Do

25.09.2015 r

30.06. 2015 r.

100

 

10.

Pracownia Projektowa
„ Archi-S”

Stefan Zdzuj

Ul. Wolności 22

46 – 020 Czarnowąsy

7 500,00 zł

Do

30.10.2015 r.

30.06. 2015 r.

 

Oferta wpłynęła po terminie

11.

Architekt Marek Mansfeld

Archiman

Ul. Koraszewskiego 2 – 6/8

45 – 011 Opole

6000,00 zł

Do

30.10.2015 r

30.06. 2015 r.

 

Oferta wpłynęła po terminie

12.

InBud Tomasz Mokwa

Ul. Chmielniki 2B/14

86 – 100 Świecie

24 600,00 zł

Do

30.09.2015 r

30.06. 2015 r.

 

Oferta wpłynęła po terminie

Część 3 – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Remont zabytkowego kościoła w Dąbrowie dz. nr 803, w tym:  Renowacja przyziemia i odwodnienie skarpy: 

 

1.

Wojciech Błaszak Arcitekt
ul. Zbaszyńska 21/2
60- 359 Poznań

49 350,65 zł

Do

30.10.2015 r.

 

30.06. 2015 r.

15,70

 

2.

yv  design Pracownia Projektowa Iwona Kasprzyk
ul. M. Jackowskiego 57 d
51- 665 Wrocław

34 317,00 zł

Do

09.10.2015 r.

30.06. 2015 r.

22,58

 

3.

Project  And Design
Dominika Tarabasz

Ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26

05 – 500 Piaseczno

7 000,00 zł

Do

31.08.2015 r.

30.06. 2015 r.

 

Odrzucona

4.

An Archi Group S. C

T.Kacprowicz K. Kacprowicz
R. Zadrożny , K. Odziomek

Ul. Chorzowska 64
44 – 100 Gliwice

46 740,00 zł

Do

30.10.2015 r.

 

30.06. 2015 r.

16,57

 

5.

Budownictwo
Przemysław Zawadzki

Ul. Moniuszki 4 C

46- 220 Byczyna

23 985,00 zł

Do

30.09.2015 r

30.06. 2015 r.

40,30

 

6.

ArchiTekci

Ul. Włościańska 54

15 – 199 Białystok

36 654,00 zł

Do

28.09.2015 r

30.06. 2015 r.

29,14

 

7.

Autorska Pracownia

Arch. Macieja Malachowicza

Ul. Borowska 264

50 -558 Wrocław

43 050,00 zł

Do

30.10.2015 r.

 

30.06. 2015 r.

20,00

 

8.

Architektoniczne Biuro Projektowe

Ul. A. Struga 13

49 – 300 Brzeg

19 188,00 zł

Do

30.10.2015 r.

30.06. 2015 r.

40,38

 

9.

Arteneum

Pracownia Achitektoniczna

Ul. Kobierzyńska 101/23

30 – 382 Kraków

8 610, 00 zł

Do

25.09.2015 r

30.06. 2015 r.

100

 

10.

Pracownia Projektowa
„ Archi-S”

Stefan Zdzuj

Ul. Wolności 22

46 – 020 Czarnowąsy

14 600,00 zł

Do

30.10.2015 r.

30.06. 2015 r.

 

Oferta wpłynęła po terminie

11.

Architekt Marek Mansfeld

Archiman

Ul. Koraszewskiego 2 – 6/8

45 – 011 Opole

18 000,00 zł

Do

30.10.2015 r

30.06. 2015 r.

 

Oferta wpłynęła po terminie

12.

InBud Tomasz Mokwa

Ul. Chmielniki 2B/14

86 – 100 Świecie

61 500,00 zł

Do

30.09.2015 r

30.06. 2015 r.

 

Oferta wpłynęła po terminie

 

7.W wyniku postępowania wybrano:

Część 1 – ofertę nr 9: Arteneum Pracownia Achitektoniczna Ul. Kobierzyńska 101/23
30 – 382 Kraków za cenę brutto 6 150,00 (słownie złotych: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt

 00/100), termin realizacji zamówienia – do 25.09.2015 r.

Część 2 – ofertę nr 9: Arteneum Pracownia Achitektoniczna Ul. Kobierzyńska 101/23
30 – 382 Kraków, za cenę brutto: 4 920,00 (słownie złotych: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia  00/100), termin realizacji zamówienia – do 25.09.2015 r.

Część 3 – ofertę nr 9: Arteneum Pracownia Achitektoniczna Ul. Kobierzyńska 101/23
30 – 382 Kraków, za cenę brutto: 8 610,00,00 (słownie złotych: osiem tysięcy sześćset dziesięć  00/100), termin realizacji zamówienia – do 25.09.2015 r.

8. Uzasadnienie wyboru wykonawców:

Część 1 – oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym. Wykonawca otrzymał 100,00 pkt. (90,00 pkt. – oferowana cena - koszt; 10,00 pkt. – termin realizacji zamówienia).

Część 2 – oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym. Wykonawca otrzymał 100,00 pkt. (90,00 pkt. – oferowana cena - koszt; 10,00 pkt. – termin realizacji zamówienia).

Część 3 – oferta najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym. Wykonawca otrzymał 100,00 pkt. (90,00 pkt. – oferowana cena - koszt; 10,00 pkt. – termin realizacji zamówienia).

9. Termin podpisania umów, został wyznaczony na dzień 13.07.2015 r.

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone:

1)na stronie internetowej: http://www.bip.swierczow.pl dnia 13.07.2015 r.

2) w siedzibie zamawiającego – w miejscu: Tablica ogłoszeń dnia 13.07.2015 r.

11. Podpisy:

 

. ks. Krzysztof Szczeciński
proboszcz parafii
p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa

(protokół sporządziła)

 

 

 

 

 

 

ks. Krzysztof Szczeciński
proboszcz parafii
p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa