||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół rozeznania cenowego dot. zadania polegającego na „BUDOWIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE” dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej
5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na:  „BUDOWA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE” dla Szkoły Podstawowej w Bąkowicach zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 6, na dz. nr 252/2, obręb ewidencyjny Bąkowice, gmina Świerczów,    przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

2. W dniu 12.06.2015r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów;

- PPUH Domel s.c. Robert Pawłowski, Zenon Pawłowski, Domaradz, 46-034  Pokój;

- Firma Handlowo-Usługowa Pawliszyn Krzysztof, pl. Wolności 15, 46-034 Pokój;

- DAKAD Sp. z o.o., ul. Parkowa 18, 46-113 Wilków;

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  Jerzy Burzała, ul. Jasna 11, Baranów, 63-600 Kępno.

3. W terminie do dnia 25.06.2015.r do godziny 10oo  przedstawiono poniższe oferty:

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

 

 

1.

PW Wysocki

Wysocki Piotr

55-230 Jelcz- Laskowice ul.Polna 64

38 605,00 zł

47 484,15 zł

 

 

 

 

2.

P.H.U.P „KLM”

M.Lebioda

98-300 Wieluń

ul. S.Wyspiańskiego 11a

29 466,62 zł

36 243,94 zł

 

 

 

3.

P.P.U.H. „DOMEL” s.c.

R.Pawłowski, Z.Pawłowski

46-034 Pokój

Domaradz 58

22 000,00 zł

27 060,00 zł

 

 

 

4.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i USŁUG KOMUNALNYCH „EKOWOD” Spółka z o. o.

46-100 Namysłów
ul. Mariańska 2

20 764,23 zł

25 540,00 zł

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:   
   

Wybrano ofertę nr4 -   ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i USŁUG KOMUNALNYCH „EKOWOD” Spółka z o. o.    -  jako najkorzystniejszą spośród  złożonych  ofert.

 

Świerczów, 26.06.2015r.

            Sporządził/a:                                                                  Zatwierdzam/Nie zatwierdzam:

Michał  Hnat                                                                      Andrzej Gosławski

                                                                                                                  26.06.2015