||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Referendum ogólnokrajowe -2015 r

PDFZARZĄDZENIE NR 76-2015 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 26 SIERPNIA 2015 R..pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości składów obwodowych komisji do spraw Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
PDFInformacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji do spraw Referendum.pdf

PDFZARZĄDZENIE NR 73 - 2015 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW Z DNIA 11 SIERPNIA 2015 R.w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.pdf
PDFINFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW O UPRAWNIENIACH NIEPEŁNOSPRAWNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM,zarządzonym na dzień 6 września 2015 r..pdf
PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf
PDFINFORMACJA DLA PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH I UPOWAŻNIONYCH PRZEZ NIE OSÓB DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM.pdf
PDFWZÓR ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI OBWODOWEJ.pdf 
PDFZarządzenie Nr 63-2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21 lipca 2015 r.pdf w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.
PDFWyjaśnienia PKW dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji ds referendum.pdf
PDFRozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji obw. (2).pdf
PDFRozporządzenie MSWiA zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do składu komisji obw. (1).pdf
PDFRozporządzenie MSWiA w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji.pdf
DOCZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.doc
DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.doc
PDFKalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.pdf
PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.pdf
PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.pdf
PDFInformacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym.pdf
PDFInformacja dotycząca składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców.pdf
PDFZarządzenie Nr 57-2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2015 r.pdf w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Świerczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich komitetów referendalnych