||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pytania i odpowiedzi dot. zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowych na" Remonty zabytkowych kościołów w Świerczowie, Dąbrowie, Miejscu"

1) Czy w zakresie opracowania jest wykonanie oceny technicznej obiektów objętych opracowaniem?
1) Odp. Nie
2) Czy posiadacie Państwo zalecenie konserwatorskie odnośnie przedmiotowych budynków?
2) Odp. Nie
3) Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie mapy do celów projektowych dla terenów objętych inwestycją?
3) Odp. Tak
4) Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków objętych opracowaniem?
4) Odp. Nie
5) Czy w zakresie wyceny prac projektowych należy uwzględnić wykonanie przyłączy instalacyjnych do budynku?
5) Odp. Nie
6) Jaką szacunkową kwotę przeznaczył Zamawiający na realizację dokumentacji projektowej?
6) Odp. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego pokaże jaką kwotę przeznaczy Parafia na dokumentację.