||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro DOT. ZADANIA PN. „UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ŚWIERCZÓW”.

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

                                                                                           w Urzędzie Gminy w Świerczowie
 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na:  „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świerczów”,   przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

2. W dniu 01.06.2015r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- „PRO-EKO Serwis” Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-500 Gostynin;

-  Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”, Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19,      

   87-732 Lubanie;

-  Usługi Ogólnobudowlane Czesława Przeździk, Biestrzykowice, ul. Główna 14c/3, 46-112 Świerczów;

- „Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

3. W terminie do dnia 16.06.2015.r. przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

ZGK ”Groneko”
Marcin Gronowski,
Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19  

87-732 Lubanie

27.371,50

29.561,22

 

2.

Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne
Danuta Hofman

ul. Arkuszowa 65/43

01-934 Warszawa

 

18.912,28

20.425,26

 

3.

„Ignis” Izabela Chirkowska

ul. Parkowa 20

55-010 Żerniki Wrocławskie

66.469,00

71.786,52

 

 

4.

Przeds. Inżynieryjne „Agraf” Rafał Skórka

ul. Lecha 14

41-710 Ruda Śląska

36.488,80

39.407,90

 

 

5.

Czesława Przeździk Usługi Ogólnobudowlane

Biestrzykowice
ul. Główna 14c/3
46-112 Świerczów

27.425,01

33.732,76

 

 

6.

P.H.U. „US – KOM”

Robert Kołodziejski

ul. Żabia 5

09-500 Gostynin

21.064,00

22.749,12

 

 

7.

 

„EKO –MIX”        Konstanty Spurek

 

ul. Grabiszyńska 163

50-950 Wrocław

 

-

 

-

Oferta nie została uwzględniona w przetargu  – wpłynęła po wyznaczonej godzinie

8.

Paź Bogusław               „AUTO-ZŁOM”                  USŁUGI POGRZEBOWE „EDEN”

Świniary Stare BN

27-670 Łoniów

-

-

Oferta nie została uwzględniona w przetargu  – wpłynęła po  wyznaczonej godzinie

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:       

Wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne Danuta Hofman, ul.Arkuszowa 65/43, 01-934 Warszawa  -  jako najkorzystniejszą spośród  złożonych  ofert.

Świerczów, 16.06.2015r.

        Sporządził/a:                                                                            Zatwierdzam/Nie zatwierdzam:

Magdalena Wyrwa,                                                                            Andrzej Gosławski

Michał Hnat                                                                                              16.06.2015