||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro. dot. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Łączna we wsi Biestrzykowice, Dz. nr 246/2, 269, 268”

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

1. W celu udzielenia zamówienia na:   „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych -  ul. Łączna we wsi Biestrzykowice, Dz. nr 246/2, 269, 268”   przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

2. W dniu 15.05.2015r. zaproszono do udziału w postępowaniu poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, niżej wymienionych wykonawców:

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Oławska 26, 49-300 Brzeg;

- Przedsiębiorstwo robót Drogowych i Inżynieryjnych BUDIM Sp. z o.o., ul. Sosnowa 8, 46-300  Olesno;

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o., ul. Klonowa11, 42-700 Lubliniec;

- Przedsiębiorstwo Drogowe TRAKT J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Sp. j.,   ul. Matejki 1,

  46-200 Kluczbork;

- Firma Handlowo- Usługowa Pawliszyn Krzysztof, ul. Wolności 15, 46-034 Pokój.

3. W terminie do dnia 26.05.2015.r do godziny 10oo  przedstawiono poniższe oferty:

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „LARIX” Sp. z o.o.

ul. Klonowa 11

42-700 Lubliniec


81.883,00zł

 

100.716,09zł

 

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowe           BEST-OPEBEL S.C.
Jerzy Kiryczuk,
Wiesław Wójcik

 

Borki, ul. Leśna 8

46-020 Czarnowąsy

69.900,00zł

85.977,00zł

 

 

 

3.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „ TOMBUD”

 

ul. Słowackiego 1/40

46-300 Olesno

76.785,24zł

94.445,85zł

 

4.

Firma Handlowo-Usługowa Pawliszyn Krzysztof

ul. Wolności 15

46-034 Pokój

104.571,60zł

128.623,07

 

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:       

Wybrano ofertę nr2 -     Przedsiębiorstwa Wielobranżowo-Usługowego BEST-OPEBEL S.C. Jerzy Kiryczuk, Wiesław Wójcik, Borki,
ul. Leśna 8,  46-020 Czarnowąsy  -  jako najkorzystniejszą spośród  złożonych  ofert.

 

Świerczów, 26.05.2015r.

            Sporządził/a:                                                                            Zatwierdzam/Nie zatwierdzam:

Magdalena Wyrwa,                                                                            Andrzej Gosławski

Michał Hnat                                                                                              26.05.2015