||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wykaz lokalnych instytucji i organizacji zajmujących się pomocą osobom dotkniętych przemocą rodzinną