||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zarządzenia Wójta Gminy


Zarządzenie Nr 44/2015

Wójta Gminy w Świerczowie

z dnia 22 kwietnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Świerczów

 

Na podstawie art.16 a ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163) zarzadzam co nastepuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy w Świerczowie Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Świerczów przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej jako załącznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44-2015 r.Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 kwietnia 2015 r..pdf 

Wójt Gminy

Andrzej Gosławski