||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Komunikat Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę