||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Uchwała Rady Gminy Nr IV-19-2011 z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie