||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Kontrole przeprowadzone w 2015 r