||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Wybory prezydenckie 2015 r

PDFZarządzenie Nr 42-2015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 20 kwietnia 2015 r.pdf  w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
DOCINFORMACJA WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 20 kwietnia 2015 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.doc
DOCWniosek o udostepnienie spisu.doc
DOCInformacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych.doc
PDFApel Państwowej Komisji Wyborczej dotyczący spisu wyborców.pdf
PDFInformacja dla pełnomocników komitetów wyborczych i osób upoważnionych przez pełnomocników komitetów wyborczych.pdf
PDFZarządzenie Nr 3-42015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 31 marca 2015 r.pdfw sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania,  wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
PDFZarządzenie Nr 262015 Wójta Gminy Świerczów z dnia 11 lutego 2015 r.pdf w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
PDFZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.pdf 
PDFWNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA.pdf 
PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf 
PDFInformacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.pdf 
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.pdf 
PDFInformacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.pdf