||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów

Pyt 1 :

Czy pojazdy biorące udział w realizacji zamówienia muszą obowiązkowo wykazywać się spełnieniem normy emisji spalin minimum EURO 2, EURO 3, EURO 4 lub EURO 5 czy jest to tylko możliwość posiadania, a pojazdy nie posiadające tych norm także mogą uczestniczyć w zamówieniu, jedynie nie uzyskają dodatkowych punktów w kryterium emisji spalin?

Odp 1:

Pojazdy biorące udział w realizacji zamówienia nie muszą obowiązkowo wykazywać się spełnieniem normy emisji spalin EURO.
Jednocześnie informuję, że pojazdy nie spełniające tych norm  nie otrzymają punktów w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

 

 

Andrzej Gosławski

        Wójt Gminy Świerczów