||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o liście osób zakwalifikowanych do ostatniego etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Świerczowie.