||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia dot. przetargu na Przebudowę drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz.nr 230,231

 

Świerczów, dnia 15.10.2014 r.

RIM.271.11.2014

            Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia dot. przetargu na                        

              „Przebudowę drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz.nr 230,231”

  


         Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r Nr 113 poz.759 z póż. zm.). Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr 101733 O w m. Gola dz.nr 230,231” cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  i postępowanie unieważniono.

Uzasadnienie:

W prowadzonym postępowaniu  wpłynęły  3 oferty z których najkorzystniejsza  Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego „LARIX” Sp.z o. o. 42-700 Lubliniec ul.Klonowa 11   201 196,02 zł brutto przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 155 000,00zł  brutto.

Wójt Gminy
Barbara Bednarz

 

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„LARIX” Sp. z o.o.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec

2.Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
ul. Oławska 26a, 49-300 Brzeg

3.Przedsiebiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe „TOMBUD”
 ul.Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno