||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro. zadanie Budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach

Załącznik Nr 4

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto

 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

 

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro.

       1. W celu udzielenia zamówienia na: „Budowę pochylni dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej w Bąkowicach”  przeprowadzono rozeznanie  cenowe.

2. W dniu 31.07.2014r. zaproszono do udziału w postępowaniu,  niżej wymienionych wykonawców, poprzez rozesłanie zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

L.p

Nazwa oferenta

Adres

1.

Zakład Ogólnobudowlany 

„Radex”

Ryszard Jedlikowski

ul. Makarskiego11/9,                                       49-305 Brzeg.

2.

Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe

 „POLI-TECHNIK” ,          

 Kozioł i Wspólnicy S. J.

ul. Wiejska 58A,                                        
46-021 Brzezie

3.

Jerzy Burzała , 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Baranów,

ul. Jasna 11,

 63-600 Kępno

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane „COMPLEX-BUD”

ul. Wiśniowa 2A,                 
 55-230 Jelcz-Laskowice

5.

Dakad Sp. z o.o. 

ul. Parkowa 18,

46-113 Wilków

6.

Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „FERU”

ul. Oławska 25 B,

49 – 300 Brzeg

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Delta”, 

ul. Piastowska 1,

 46-200 Kluczbork

8.

Firma Remontowo- Budowlana

„ GLATKI”

ul. Kamieniec 19,

46 – 090 Popielów

9.

Krzysztof Pawliszyn,  Firma Handlowo-Usługowa

ul. Brzeska 2A,

46-112 Świerczów

10.

PPHU „FOLTYŃSKI”

Wiesława Foltyńska

 ul. Kossaka 2,

46-200 Kluczbork

11.

PPHU „DEK-REM II”

Janików,

ul. Batorego 35,

55-200 Oława

12.

Zakład Usługowo-Handlowy „DOMOS”

ul. Konopnickiej 15,

46-300 Olesno

13.

AK INVESTMENT

ul. Karłowicza 5/1,

49-300 Brzeg

14.

Usługi Ogólnobudowlane

 „TOM-BUD”

Tomasz Karaś

 ul. Aleja Wojska Polskiego 38,

49-340 Lewin Brzeski

15.

 Zakład Remontowo-Budowlany Mirosław Windysz

Janików,

ul. Batorego 3A,

55-200 Oława

16.

 BAU Sp. z o.o.

ul. Kuźniczka 1,

42-152 Opatów

17.

Zakład Ogólnobudowlany

Krasków 121 a,

46 – 200 Kluczbork

18.

Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń

Wronów 7,

49 – 345 Skorogoszcz

19.

Firma Handlowo Usługowa „ KARAS”

Pawłów,

ul. Wesoła 1s,

49 – 300 Brzeg

20.

Usługi Budowlane

Andrzej Rębilas

ul. Podhalańska 3 B, Dąbrowa,

46-112 Świerczów

 

3. W terminie do dnia 07.08.2014.r do godziny 10oo  przedstawiono poniższe oferty:

L.p

Nazwa oferenta

Adres oferenta

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

Zakład Ogólnobudowlany

„Radex”

Ryszard Jedlikowski

ul.Makarskiego11/9,                                49-305 Brzeg.

40.102,04zł

49.325,51zł

---

2.

Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe

„POLI-TECHNIK” ,

Kozioł i Wspólnicy S. J.

ul. Wiejska 58A,                                  
46-021 Brzezie

69.100,00zł

84.993,00zł

Oferta odrzucona - nie spełnia warunków zapytania ofertowego w zakresie terminu realizacji inwestycji oraz ceny, która przekroczyła kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wybrano ofertę nr 1 Zakładu Ogólnobudowlanego „Radex” - Ryszard Jedlikowski ul. Makarskiego11/9  49-305 Brzeg, jako najkorzystniejszą spośród złożonych  ofert.

 

 

Świerczów, 07.08.2014r.

 

      Sporządził/a:                                                                             Zatwierdzam/Nie zatwierdzam:

Magdalena Wyrwa,                                                                           Barbara Bednarz

Michał Hnat                                                                                           07.08.2014