||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Działalność GOPS