||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Lista Beneficjentów Końcowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Cyfrowy Debiut 50+

logo.jpeg


Świerczów, dnia 16 lipca 2014 r.

 

Lista Beneficjentów Końcowych

zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Cyfrowy Debiut 50+”

w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,

 którzy spełniają kryteria określone w § 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie.

 

 1. Ferenc Bronisław
 2. Gość Anna
 3. Henel Jan
 4. Kwiatkowski Stanisław
 5. Majewska Bogusława
 6. Marczak Jolanta
 7. Maria Macha
 8. Michalik Barbara
 9. Rudzińska Wiktoria
 10. Rzadkowski Sebastian
 11. Samborska Natalia
 12. Smotrycka Leokadia
 13. Stańczak Elżbieta
 14. Terlecki Jan
 15. Wizemberg Jan

Świerczów, dnia 16 lipca 2014 r.

 

Lista rezerwowa

Beneficjentów Końcowych zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Cyfrowy Debiut 50+”  w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,

którzy spełniają kryteria określone w § 4 Regulaminu uczestnictwa w projekcie.

 1. Balcerzak Maria
 2. Banasik Jan
 3. Brzeska Maria