||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Informacja o wyborze oferty na: Dostarczenie w członach kompletnego kotła CO mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.

Załącznik Nr 4
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
 o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
 w Urzędzie Gminy w Świerczowie

Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro 

1. W celu udzielenia zamówienia na: Dostarczenie w członach  kompletnego kotła CO mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w  Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.
Przeprowadzono rozeznanie cenowe
2.W dniu 02.07.2014 r.  zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie/dostarczenie osobiste zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.

1)  Eco Ciepłoul. Grodzicka 104, 46-020 Opole 
2)  Komex  Sp. j.ul. Katowicka 83, 46-061 Opole
3)  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Promont”Spółka Jawna Z. Kulesza, A. Jędrzejczyk,J. Wystrachul. Cygana 1 45-131 Opole, 
4)  Altom Wrocław ul.  Piękna 76 50-506 Wrocław
5)  Oddział Buderus, Wrocław ul. Wymysłowskiego 3 55-070  Nowa Wieś Wrocławska 

3. W terminie do dnia 15.07.2014 r. do godziny 10:30  przedstawiono poniższe oferty:

L.p

Nazwa wykonawcy           

Adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1.

Eco-Ciepło Usługi
Stefan Bul

ul. Grudzicka 104
45-432 Opole

35 800.00 zł

44 034.00 zł

 

2.

Komex  Sp. Jawna Andrzej Rącki, Marek Rącki

ul. Katowicka 83

45-061 Opole

33 200.00 zł

40 836.00 zł

 

3.

Instalacje Grzewczo- Sanitarne
Andrzej Krężel

ul. Partyzancka 33
46-060 Prószków

40 250.00 zł

49 507.50 zł

 

4.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Promont sp. Jawna Z. Kulesza,  J. Wystrach,A. Jędrzejczyk

ul. Cygana 1
45-131 Opole

30 900.00 zł

38 007.00 zł

 

 

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: wybrano ofertę nr 4 z najniższą ceną spośród złożonych ofert.

Miejscowość, data Świerczów, 15.07.2014 r.

Sporządził:
Witold Żurkowski
            

  Zatwierdzam
Wójt Gminy 
Barbara Bednarz