||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Załącznik Nr 4
Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro netto
w Urzędzie Gminy w Świerczowie
 
Protokół rozeznania cenowego zamówienia o wartości przekraczającej 5.000 do 30.000 euro

1. W celu udzielenia zamówienia na: Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 ,Środowiskowego Domu Samopomocy i  Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie”  przeprowadzono rozeznanie  cenowe.
2.W dniu 03.07.2014r.zaproszono do udziału w postępowaniu niżej wymienionych wykonawców poprzez rozesłanie/dostarczenie osobiste zapytania cenowego wraz z formularzem oferenta, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji.
3. W terminie do dnia 11.07.2014.r do godziny 10:00 przedstawiono poniższe oferty:

 

L.p Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Cena netto Cena brutto Uwagi
1 AM CONSULTING Anna Majda 45-680Opole
ul.Małgorzaty 9
2,59 zł/km 2,80 zł/km  
2 PKS Sp.z o.o. 49-302 Brzeg
ul.1 Maja 1
4,0 zl/km 4,32 zł/km  
3 Firma Wielobranżowa „Bartosz Dorociak” 46-113 Wilków
ul. Krakowska 34
2,21 zł/km 2,39 zł/km  
4 Transport Osobowy Przewóz Dzieci Usługi Turystyczne 46-112 Świerczów
ul. Brzeska 2B
2,05zł/km 2,21 zł/km  

4. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

     Wybrano ofertę nr 4 jako najkorzystniejszą spośród złożonych  ofert.

Świerczów, 11.07.2014r.

Miejscowość, data

   Sporządził/a

Irena Łytka, Michał Hnat

Zatwierdzam
Wójt Gminy

Barbara Bednarz