III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

Urząd Gminy w Świerczowie, Gminny Ośrodek Kultury organizuje w dniu 11 stycznia 2015 r.

Konkurs kolęd i pastorałek dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, młodzieży szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych (soliści, zespoły dziecięce, młodzieżowe i dorośli).

Zgłoszenia przyjmowane będą do 07 stycznia 2015 r. osobiście lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie, ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów.

DOCXRegulamin.docx
DOCXKarta zgłoszenia.docx