||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Utrzymanie porządku i czystości w gminach