||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Informacja w sprawie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną