||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Kolektory słoneczne

indeks..jpeg indeks..jpeg indeks..jpeg

Źródła dofinansowania kolektorów

W przypadku zainteresowania układami solarnymi, na dofinansowanie mogą liczyć zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa.

1. Dotacje Ekofunduszu dla firm

Mechanizm dopłat dotyczy projektów, w których przewiduje się wyłącznie montaż kolektorów słonecznych wraz z niezbędną instalacją.

2. Dotacje WFOŚiGW są przyznawane przedsiębiorstwom i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Kwota dotacji wynosi do 40% całkowitego kosztu zadania.

3. Dotacje dla rolników – udziela ARiMR. Kwota dotacji wynosi 50% kosztów inwestycji.

4. Kredyt preferencyjny z BOŚ – mogą z niego skorzystać tylko osoby fizyczne. Zapewnienie umorzenia 50% odsetek od kredytu.