||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Prześlij deklaracje podatkowe drogą elektroniczną

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie informuje o możliwość skorzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody przesyłania zeznań rocznych za 2013r.     o wzorze: PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT36L, PIT-38, PIT-39  drogą elektroniczną – poprzez portal: www.e-deklaracje.gov.pl

System e-deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a zeznanie złożone elektronicznie zostanie przesłane bezpośrednio do urzędu skarbowego.
 
Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej to: oszczędność czasu, niższe koszty złożenia deklaracji, łatwość wypełnienia, gwarancja poprawności składanej deklaracji, ochrona środowiska, bezpieczeństwo przesyłanych danych, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji.
 
Aby przesłać zeznanie w tej formie należy:
1.Wejść na stronę
www.e-deklaracje.gov.pl i z zakładki Do pobrania należy pobrać i zainstalować aplikację e-Deklaracje Desktop lub wtyczkę ( plug-in).
2.Wypełnić odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobrać formularz ze strony
www.e-deklaracje.gov.pl, zakładka – Formularze, a następnie wypełnić ten formularz.
3.Podpisać zaznanie wpisując następujące dane autoryzujące: imię i nazwisko, datę urodzenia, Pesel/NIP oraz kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012r.
4. Wysłać wypełniony i podpisany dokument.
5.Pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przyspiesza obsługę e-PIT ,co wiąże się z możliwością szybszego otrzymania zwrotu zadeklarowanej nadpłaty.
 
Informuję, że w tut. urzędzie, na Sali Obsługi Podatnika, utworzono stanowisko do wysyłania zeznań drogą elektroniczną.

Nczelnik Urzędu Skarbowego
w Namysłowie
mgr Dorota Brodzińska - Duda