||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Zmiana dotycząca rejestracji działalności gospodarczej

PDFWażny komunikat zwązany z zakładniem działalności gospodarczej.pdf

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie zmiana do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2007 r. Zmiana pozwala na rejestrację działalności gospodarczej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mg.gov.pl oraz w każdej gminie. 

W związku z powyższym uległ zmianie dotychczasowy wniosek EDG-1
Zamiast niego pojawił się wniosek CEIDG-1 (do pobrania w formacie .pdf) - wniosek zintegrowany - obowiązujący na terenie całego kraju.
Formularz jest także dostępny na miejscu.
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 (do pobrania w formacie .pdf)

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 6 w urzędzie Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów (Pan Witold Żurkowski)