||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Świadoma dziołcha

zapraszamy do udziału w projekcie profilaktycznym „Świadoma Dziołcha. Profilaktyka raka piersi”.

Projekt skierowany jest do kobiet woj. opolskiego promujący profilaktykę raka piersi, regularność badań profilaktycznych i zdrowe odżywianie.

W szczególności projekt kierowany jest do kobiet z terenów wiejskich, gdzie wiedza z zakresu profilaktyki dociera rzadziej.

Celem akcji jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi oraz podniesienie wiedzy kobiet.

W ramach tego projektu nasi certyfikowani pracownicy NFZ prowadzą prelekcje i warsztaty z użyciem fantomów piersi.

 

Odwiedziliśmy z naszym projektem wiele opolskich instytucji, m.in. gościliśmy w Krajowej Administarcji Skarbowej w Opolu i jej podległych jednostkach w powiatach, w Urzędzie Statystycznym,
w Starostwach Powiatowych, w Kołach Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeniach działających dla lokalnego społeczeństwa. Akcja cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Pań.

 

Propozycja i plan współpracy podczas akcji zdrowia

W związku z potrzebą szerzenia wiedzy w zakresie aktywnego udziału w badaniach profilaktycznych chcielibyśmy zaproponować tą akcję dla Państwa pracowników, a także dla mieszkanek powiatu.

Prelekcja i warsztaty dla jednej grupy od 15 do 30 osób trwają około 1,5 godziny.

Tematyka prelekcji:

- ABC Zdrowego Biustu

- warsztaty z użyciem fantomów piersi – nauka samobadania piersi

- Zdrowe odżywianie z portalem Diety NFZ

- Zdrowy ruch z Akademia NFZ

W załączniku przesyłamy przykładowy plakat, który promuje akcję. Gotowy projekt przesyłamy do zainteresowanych instytucji.

 

W celu omówienia szczegółów współpracy, a także uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt z Barbarą Łoboz – Gnoińską
tel. 77 /549 53 54, tel. 512 245 110