||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU W  URZĘDZIE  GMINY  ŚWIERCZÓW na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kontroli w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Świerczów - kopia

 

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

W  URZĘDZIE  GMINY  ŚWIERCZÓW

 

na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kontroli w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
w Urzędzie Gminy Świerczów

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana:

 

 

Pani Kornela Mateja zam. w Miejscu

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pani Kornela Mateja otrzymała najwięcej punktów za odpowiedzi na zadane przez komisję pytania,  wykazując się najlepszą wiedzą do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym inspektor ds. kontroli w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Świerczów, spełniając jednocześnie niezbędne wymagania określone w naborze.

 

 

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Świerczów

 

                                                                                          Barbara Bednarz

 

 

Świerczów, dnia 28.06.2024 r