||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Uwaga ROLNICY!!!

Nawiązując do otrzymanej przez tut. Urząd odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 czerwca 2024 r. w sprawie szacowania strat
spowodowanych wystąpieniem suszy rolniczej w 2024 r. oraz użytkowania aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, uprzejmie informuję, iż obecnie trwają prace z administratorem systemu, związane z wprowadzeniem usprawnień i uruchomieniem aplikacji suszowej, planowanym na początku lipca 2024 r.