||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. kontroli w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Świerczów

INFORMACJA

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. kontroli w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Świerczów.

 

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 2 oferty.

Wymagania formalne spełniła oferta złożona przez:

 1. Panią Kornelę Mateja
 2. Panią Marię Zachariasz

Termin rozmowy kwalifikacyjnej wyznaczono na dzień 28 czerwca 2024 r.
w następujących godzinach:

 1. Pani Kornela Mateja – godzina 9:00
 2. Pani Maria Zachariasz – godzina 9:15

w Urzędzie Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, w sali narad/ślubów.

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Świerczów

 

                                                                                          Barbara Bednarz

Świerczów, dnia 20.06.2024 r.                                          

 

 

Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – podstawowe informacje:

 • adres siedziby i nazwa pracodawcy: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
 • cel przetwarzania danych osobowych: ocen kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, ocena zdolności i umiejętności kandydata do potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby do zatrudnienia
 • podstawy prawne przetwarzania: obowiązek prawny, zgoda kandydata, uzasadniony interes Urzędu Gminy
 • odbiorcy danych: podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy
 • prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22  Kodeksu pracy w zakresie danych wymienionych
  w tym przepisie, zgoda kandydata na przetwarzanie innych danych oraz uzasadniony interes pracodawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://swierczow.pl/22/strona-glowna.html w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”.