||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

Konsultacje uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

 

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag czy też propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu.

 

Projekt poddany jest konsultacjom społecznym do dnia 19 czerwca br. Uprzejmie proszę o przesyłanie ewentualnych uwag na załączonym formularzu na adres e-mail: .

 

Link do informacji o prowadzonych konsultacjach:

https://bip.opolskie.pl/2024/06/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-w-sprawie-zmiany-statutu-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-opolskie-centrum-onkologii-im-prof-tadeusza-koszarowskiego-w-opolu-5/

 

Z wyrazami szacunku,

W imieniu

Pani Izabeli Damboń-Kandziory,

Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej,

Katarzyna Obodzińska

 

Załączniki:

PDFUchwała ZWO Nr 214 z 3 czerwca 2024.pdf

DOCXFormularz uwag OCO w Opolu.docx

DOCXZaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku - BIP.docx