||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

KOMUNIKAT - trwają kontrole zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków