||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||     

„Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku”

 

pobrane.jpeg

 

W dniu 14.03.2024 r. nastąpiło podpisanie umowy między Gminą Świerczów a Województwem Opolskim na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku” w wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Promocja obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak poprzez organizację rajdu rowerowego, gry terenowej „Tajemnice Ptasiego Królestwa”, pikniku w Świerczowie, zakupu gry wielkoformatowej i małych plansz oraz zakup gadżetów promocyjnych.

Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Zadanie jest związane z realizacją operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER'' objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Całkowita wartość zadania wynosi 60 133,60 zł, dofinansowanie stanowi kwotę 38 027,00 zł, pozostała kwota 22 106,60 zł stanowią środki własne budżetu gminy.

                                                                                           Justyna Senkowska – inspektor ds. kadr

Szlakiem Ptasiego Królestwa.jpeg