||          OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE          ||        

Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów

W ramach ochrony zabytków Gmina Świerczów przystąpiła do realizacji zadania pn. „Remont kapliczek oraz krzyży przydrożnych na terenie Gminy Świerczów”, na które pozyskano dofinansowanie z Rządowego Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy.
Po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego, najkorzystniejszą ofertę na kwotę 109.500,00 zł złożyła firma
Bartosz Kruk, Bilcza ul. Ściegiennego 80 , 26-026 Morawica.
Dofinansowanie wynosi 98%, a więc jest to kwota 107.310,00 zł, zaś wkład własny z budżetu Gminy Świerczów to 2.190,00 zł.
W ramach robót zaplanowano remont i konserwację:
- Kapliczki przydrożnej z figurą św. Jana Nepomucena w Starościnie
- Kapliczki przydrożnej z figurą Maryi w Starościnie
- Kapliczki przydrożnej z figurą św. Józefa w Starościnie
- Krzyża przydrożnego Dąbrowie
- Krzyża przydrożnego w Bąkowicach
Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 4.03.2024r.
Zaś termin zakończenia realizacji zadania to: 31.08.2024 r.
Ponadto udzielono osobie fizycznej dotacji na dofinansowanie prac remontowych pokrycia dachowego, drzwi oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych kapliczki zlokalizowanej na działce nr 426/1 w Świerczowie w kwocie 15.000,00 zł (z tego Rządowy Program Odbudowy Zabytków–14.700,00 zł, środki budżetu gminy 300,00 zł).

 

 

Mateusz Bieniek - Skarbnik Gminy